Audyty

Wykorzystując znajomość przepisów i wymagań oraz wieloletnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym, prowadzimy:

  • audyty wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu Systemów Zarządzania Jakością
  • audyty dostawców API

Przygotowujemy do:

  • inspekcji regulatora (na przykład FDA)
  • audytu klienta
  • wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością

Po analizie procesów biznesowych oraz potrzeb, wdrożymy System Zarządzania Jakością dostosowany do potrzeb firmy w zgodzie z obowiązującymi regulacjami