Pomiary i maping

Wykorzystując nasze doświadczenie z testów kwalifikacyjnych i walidacyjnych prowadzimy szereg pomiarów/wzorcowań okresowych:

 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych, przetworników (ciśnienie, temperatura, wilgotność, czas, obroty). Możliwość wykonania wzorcowania u klienta, co usprawnia proces, a czas trwania wzorcowania zmniejsza się co najmniej trzykrotnie. Świadectwa potwierdzające wyniki z wzorcowań zawierają odpowiednio oszacowaną niepewność pomiaru;
 • badania rozkładu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych/produkcyjnych/archiwach itp.;
 • badania integralności filtrów HEPA;
 • monitoring ilości cząsteczek w pomieszczeniach;
 • pomiary poziomu oświetlenia w pomieszczeniach;
 • pomiary/re/kwalifikacje central HVAC (różnica ciśnienia, temperatury, wilgotności, przepływu powietrza, pomiary balometryczne), symulowanie działań systemów automatycznych (zmiany ustawień, regulacji poprzez symulowanie wielkości elektrycznych);
 • re/kwalifikacje cieplarek i komór klimatycznych;
 • pomiary/re/kwalifikacje komór laminarnych i dygestoriów;
 • pomiary/re/kwalifikacje urządzeń produkcyjnych (mieszalniki, homogenizatory, wieże fluidyzacyjne, kapsułkarki, saszetkarki, czopkarki, blistrzarki itp.);
 • pomiary/re/kwalifikacje systemów RMS i BMS;

Współpracujemy również z akredytowanymi laboratoriami w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Do pomiarów i wzorcowań wykorzystujemy własny, wysoce specjalistyczny sprzęt pomiarowy, w tym m.in:

 • Piec kalibracyjny Fluke 9142 oraz sondy Pt 100 wraz ze świadectwem wzorcowania
 • Multikalibrator Beamex MC-6 z modułem ciśnienia -1:20 bar i modułem różnicy ciśnień ± 1kPa oraz pompką niskociśnieniową
 • Wielokanałowy rejestrator V,A,Ω Termo-Precyzja
 • Multimetr Sanwa
 • Komorę klimatyczna Testo Huminator 2