Utrzymanie stanu zwalidowanego

Utrzymanie stanu zwalidowanego

Nie mniej ważne od samej walidacji jest utrzymanie statusu zwalidowania. W momencie zakończenia właściwej walidacji i wejścia na produkcje, przedmiot walidacji / kwalifikacji przechodzi w stan operacji i utrzymania. Od tej chwili należy zadbać, żeby wszelkie realizowane czynności nie spowodowały utraty stanu zwalidowania.

Do najczęstszych przyczyn utraty stanu zwalidowania należą:

 • awarie i ich naprawy
 • wdrażane zmiany
 • zmiany przepisów i standardów

Z etapem operacji i utrzymania wiąże się również wycofywanie z użycia. Etap wycofania z produkcji jest również wpisany w cykl życia walidacji i wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Najczęstszymi procesami wykorzystywanymi na tym etapie są:

 • zarządzanie incydentami
 • zarządzanie zmianami
 • okresowe przeglądy (APR, dla urządzeń, dla instalacji itp.)
 • rewalidacje i rekwalifikacje

W ramach utrzymania stanu zwalidowania, prowadzimy między innymi następujące czynności:

 • opracowujemy procedury i instrukcje w wymaganym zakresie
 • prowadzimy szkolenia oraz wdrożenia z w/w instrukcji
 • bierzemy czynny udział w procesie zarządzania incydentami oraz kontroli zmian (oceniania i opiniowanie zmian, nadzorowanie zaplanowanych działań, realizację działań walidacyjnych – przygotowywanie dokumentacji, testowanie)
 • wykonujemy przeglądy okresowe
 • prowadzimy rewalidacje i rekwalifikacje (w zakresie ocenionym przez analizę ryzyka)