Webinar recording – MDR timelines, MDCG and Eudamed

a hand holding a pen and writing somehting on the doceument on the light background

Webinar recording – MDR timelines, MDCG and Eudamed

Dear All,

It was a pleasure to e-meet you at the Health Tech Regulation – Overview webinar.

We’d like to thank you for taking the time to listen to our webinar about MDR timelines, MDCG and Eudamed which we hope you found full of interesting insight.

Please find the recording from our webinar’s presentation under this link: https://healthtech.ch/wp-content/uploads/2021/04/ela-bystrzycka.mp4

Ważny komunikat

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarł Prezes Zarządu spółki eConsulting, Pan Paweł Dębski.
Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie Pana Pawła.

Żadne słowa nie są wystarczające, aby wyrazić smutek, jaki odczuwamy z powodu jego straty.

Łączymy się w bólu z Rodziną Pana Pawła.
Nasze myśli pozostają przy nich w tym najtrudniejszym czasie.

Drogi Panie Pawle, spoczywaj w pokoju!