Utrzymanie Stanu Zwalidowanego

Utrzymanie stanu zwalidowanego

Nie mniej ważne od samej walidacji jest utrzymanie statusu zwalidowania. W momencie zakończenia właściwej walidacji i wejścia na produkcje, przedmiot walidacji / kwalifikacji przechodzi w stan operacji i utrzymania.

Od tej chwili należy zadbać, żeby wszelkie realizowane czynności nie spowodowały utraty stanu zwalidowania.

Właściwie wdrożony "Utrzymany stan zwalidowany" pozwala zaoszczędzić czas i koszty przy zarządzaniu istniejącym i zwalidowanym systemem i/lub sprzętem.

​Do najczęstszych przyczyn utraty stanu zwalidowania należą:

Z etapem operacji i utrzymania wiąże się również wycofywanie z użycia.

Etap wycofania z produkcji jest również wpisany w cykl życia walidacji i wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Najczęstszymi procesami wykorzystywanymi na tym etapie są:

W ramach utrzymania stanu zwalidowania, prowadzimy między innymi następujące czynności:

Opracowujemy procedury i instrukcje w wymaganym zakresie

Prowadzimy szkolenia
oraz wdrożenia z w/w instrukcji

Bierzemy czynny udział w procesie zarządzania incydentami oraz kontroli zmian (ocenianie i opiniowanie zmian, nadzorowanie zaplanowanych działań, realizację działań walidacyjnych – przygotowywanie dokumentacji, testowanie)

Wykonujemy przeglądy okresowe

Prowadzimy rewalidacje i rekwalifikacje (w zakresie ocenionym przez analizę ryzyka)

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia