Wdrożenia IT

Wykorzystując wspólne doświadczenie świadczymy usługi z zakresu wdrożeń systemów komputerowych (w tym systemów klasy LIMS) z zakresu:

  • Ogólnego consultingu projektowego,
  • Pełnej analizy procesów biznesowych,
  • Przygotowania dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • Pomocy w weryfikacji ofert pod względem zgodności z SIWZ,
  • Pracy w roli zewnętrznego Kierownika Projektu Wdrożeniowego,
  • Weryfikacji dokumentacji projektowej na wszystkich etapach prac,
  • Udziału w testach akceptacyjnych i testach walidacyjnych systemów,
  • Przygotowania założeń dla opracowania i realizacji umów opieki gwarancyjnej, pogwarancyjnej oraz prac serwisowych.