Przyspiesz procesy IT & QA
dzięki DevValOps!

Otrzymywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgodności i dostarczanie zwalidowanego oprogramowania nigdy nie było łatwiejsze!

DevValOps skutecznie wspiera walidację systemów komputerowych. Jest to unikalne podejście, które łączy w jednej roli kompetencje z trzech różnych obszarów: rozwoju, walidacji i utrzymania.  

DevValOps jest pomostem pomiędzy deweloperami i walidatorami, automatyzuje procesy i komunikację, pozwalając na pracę w modelu agile i waterfall na każdym etapie tworzenia oprogramowania.

Zalety DevValOps

Szybszy czas wprowadzenia na rynek oprogramowania GxP na rynek

Zautomatyzowane testowanie i raportowanie oraz lepsza kontrola jakości, 100% gwarancja zgodności

Minimalizacja dokumentacji i procesów z zachowaniem zgodności z przepisami.

Oszczędność kosztów dzięki eliminacji pracochłonnej pracy manualnej

Sprawniejsze wdrażanie nowych członków zespołu (IT, QA) .

Zwinna forma dokumentacji zgodna z wytycznymi GAMP5

Kluczowe funkcje narzędzia DevValOps

Śledzenie walidacji w natywnych narzędziach IT, takich jak Azure DevOps

Ciągła informacja zwrotna dotycząca jakości dla zespołów IT w ich narzędziach

Narzędzia IT jako jedyne źródło prawdy do śledzenia procesów IT i walidacji

Zgodność ze zwinnymi metodologiami używanymi przez współczesne zespoły

Śledzenie testów wykonywanych przez zespoły IT

Gotowa matryca śledzenia od kodu do raportu walidacji

Raport walidacji generowany automatycznie na podstawie obiektów systemowych

Proste i intuicyjne raportowanie odchyleń

Przeznaczenie systemu zdefiniowane w formie User Stories

Integracja Continuous Delivery - utrzymanie w stanie zwalidowanym

Wprowadzenie do DevValOps

DevValOps wypełnia lukę między zespołami programistycznymi, walidacyjnymi i utrzymaniowymi. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które automatyzuje procesy i komunikację, umożliwiając płynną pracę w różnych metodologiach, w tym agile i waterfall, przez cały cykl życia oprogramowania.

Łatwe śledzenie statusu: Pożegnaj się z zarządzaniem wieloma narzędziami! DevValOps dostarcza scentralizowany widok postępu w procesie walidacji zarówno w DevValOps, jak i w znajomym środowisku IT, takim jak Azure DevOps. Nie trzeba już przełączać się między platformami ani borykać się z konsolidacją informacji. DevValOps w mgnieniu oka daje holistyczny obraz procesu walidacji.

Pomoc przy ocenie ryzyka FMEA: Nasz intuicyjny interfejs prowadzi Cię przez proces oceny ryzyka FMEA, zapewniając, że żaden kluczowy krok nie zostanie pominięty. Oceny FMEA mogą być złożone i czasochłonne, ale DevValOps upraszcza ten proces, zapewniając wskazówki krok po kroku. Możesz mieć pewność, że zidentyfikowałeś wszystkie potencjalne zagrożenia i opracowałeś odpowiednie strategie ich ograniczania.

Uproszczone raportowanie odchyleń: Identyfikuj i adresuj odchylenia bezpośrednio na podstawie wymagań, środków łagodzących lub testów. Koniec z czasochłonną papierkową robotą! DevValOps usprawnia raportowanie odchyleń, umożliwiając łatwe dokumentowanie i rejestrowanie wszelkich kwestii, które pojawiają się bezpośrednio w kontekście określonego wymagania, ograniczenia lub testu. Oszczędza to czas i zapewnia, że wszystkie istotne szczegóły są rejestrowane w celu skutecznego rozwiązania.

Automatyczne tworzenie zadań i testów: Środki zaradcze wynikające z oceny ryzyka są automatycznie przekształcane w zadania i testy w narzędziu IT, usprawniając proces naprawczy. DevValOps eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, automatycznie przekładając zidentyfikowane zagrożenia na możliwe do wykonania zadania i testy w istniejącym środowisku IT. Dzięki temu działania naprawcze są wdrażane szybko i sprawnie.

Audyt zmian w czasie rzeczywistym: DevValOps prowadzi skrupulatny rejestr wszystkich zmian wprowadzonych w środowisku IT, zapewniając pełną przejrzystość. Utrzymywanie kompletnych ścieżek audytu ma kluczowe znaczenie dla zgodności w środowiskach GxP. DevValOps automatycznie śledzi wszystkie zmiany wprowadzone w systemie IT, zapewniając szczegółowy zapis dla audytorów i zapewniając jasne zrozumienie, w jaki sposób system ewoluował w czasie.

Automatyczne łączenie testów: Testy wykonywane przez zespół IT są automatycznie łączone z odpowiednimi wymaganiami, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych. DevValOps eliminuje żmudne zadanie ręcznego łączenia testów z wymaganiami. Dzięki automatycznemu tworzeniu tych powiązań DevValOps zapewnia identyfikowalność i upraszcza compliance.

Elastyczne zarządzanie wydaniami: DevValOps dostosowuje się do różnych metodologii projektowych. Niezależnie od tego, czy preferujesz waterfall, scrum czy kanban, nasza koncepcja wersji dostosowuje się do potrzeb wdrożenia produkcji. DevValOps jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do konkretnego przepływu pracy programistycznej. Niezależnie od tego, czy pracujesz w tradycyjnym środowisku waterfall, korzystasz ze zwinnych metodologii, takich jak scrum, czy stosujesz podejście kanban, DevValOps płynnie integruje się z wybranym stylem zarządzania projektami.

Macierz śledzenia out-of-the-box: Zdobądź holistyczny obraz tego, jak wszystko się łączy. DevValOps automatycznie śledzi wszystkie elementy, dostarczając kompleksowej macierzy śledzenia bez dodatkowej konfiguracji. Macierze śledzenia są istotne dla demonstracji zgodności w środowiskach GxP. DevValOps eliminuje konieczność ręcznego tworzenia i utrzymania tych macierzy, automatycznie śledząc związki między wymaganiami, ryzykami, łagodzeniami, testami, a innymi elementami walidacyjnymi.

Raporty walidacyjne do pobrania: Wszystkie dane są skrupulatnie rejestrowane i gotowe do pobrania w formacie kompleksowego raportu walidacyjnego. DevValOps oszczędza czas i wysiłek, kompilując wszystkie dane walidacyjne w obszerne raporty, które można łatwo pobrać i udostępnić audytorom lub innym interesariuszom. Te raporty dostarczają pełnego obrazu procesu walidacji i służą jako możliwa do skontrolowania dokumentacja działań w zakresie zgodności.

DevValOps umożliwia Twoim zespołom osiągnięcie szybszego czasu wejścia na rynek, zapewnienie zgodności z przepisami regulacyjnymi oraz redukcję kosztów związanych z manualnymi zadaniami walidacyjnymi. Dzięki poprawionej kontroli jakości, łatwiejszemu wdrażaniu oraz bezproblemowej współpracy między IT a jakością, DevValOps stanowi klucz do bardziej efektywnego i skutecznego procesu rozwoju oprogramowania w środowisku GxP.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o usługach wdrażania systemów jakości

Dzięki eCValidation z łatwością spełnisz wymogi regulacyjne.