Odpowiedzielność i Gwarancje

Odpowiedzialność i gwarancja w procesie walidacji

Walidacja i kwalifikacja zajmuje się wrażliwymi etapami procesów produkcji dlatego niezmiernie ważne są zaufanie oraz gwarancja rzetelnie przeprowadzonych działań. eConsulting w ramach realizacji projektów walidacji    i kwalifikacji bierze również odpowiedzialność za zgodność prowadzonych prac
z obowiązującymi normami, przepisami, standardami
oraz za prowadzone testy czy opracowane dokumenty.

Gwarancje

Ze swojej strony gwarantujemy:

Realizację ustaleń z klientem
z zachowaniem najwyższej staranności

Realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami

Gwarantujemy 100% compliance podczas audytów

Prowadzenie dokumentacji i testów
zgodnie z metodyką GDP

Doświadczony zespół, którego członkowie znają i rozumieją aspekty GxP i specyfikę branży farmaceutycznej

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność wobec klienta obejmuje przynajmniej:

Odpowiedzialność za
opracowywane dokumenty

Odpowiedzialność za sprawdzane dokumenty

Odpowiedzialność za prowadzone testy

Odpowiedzialność za
otrzymane wyniki testów

Odpowiedzialność za dotrzymanie
terminów prac walidacyjnych

Odpowiedzialność za zgodność prowadzonych prac z obowiązującymi normami, przepisami i standardami

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia