Odpowiedzielność i Gwarancje

Odpowiedzialność i gwarancja w procesie walidacji

Walidacja i kwalifikacja zajmuje się wrażliwymi etapami procesów produkcji dlatego niezmiernie ważne są zaufanie oraz gwarancja rzetelnie przeprowadzonych działań. eConsulting w ramach realizacji projektów walidacji    i kwalifikacji bierze również odpowiedzialność za zgodność prowadzonych prac
z obowiązującymi normami, przepisami, standardami
oraz za prowadzone testy czy opracowane dokumenty.

Gwarancje

Ze swojej strony gwarantujemy:

Realizację ustaleń z klientem
z zachowaniem najwyższej staranności

Realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami

Prowadzenie dokumentacji i testów
zgodnie z metodyką GDP

Doświadczony zespół, którego członkowie znają i rozumieją aspekty GxP i specyfikę branży farmaceutycznej

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność wobec klienta obejmuje przynajmniej:

Z zakresu odpowiedzialności
wykluczone są:

Odpowiedzialność za
opracowywane dokumenty

Odpowiedzialność za sprawdzane dokumenty

Odpowiedzialność za prowadzone testy

Odpowiedzialność za
otrzymane wyniki testów

Odpowiedzialność za dotrzymanie
terminów prac walidacyjnych

Odpowiedzialność za zgodność prowadzonych prac z obowiązującymi normami, przepisami i standardami

Odpowiedzialność za dokumentację wejściową do projektu dostarczoną przez klienta

Odpowiedzialność za testy prowadzone wyłącznie przez klienta

Odpowiedzialność za rozwiązanie zgłoszonych niezgodności

Odpowiedzialność za finalne zatwierdzenie dokumentacji walidacyjnej

Odpowiedzialność za finalne dopuszczenie przedmiotu walidacji do „produkcji”

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia