Skontaktuj się

WierzchowskiPiotr (1)

Piotr Wierzchowski

Business Development
Manager

Tel: +48 791 766 350

Oskar Szelest

Business Development
Manager

Tel: +48 789 822 060

Jullia_Janowska

Julia Janowska

Client Success
Manager

Tel: +48 791 766 812

Dane rejestracyjne spółki:

ul. Kochanowskiego 3, 05-802 Pruszków

Tel. +48 22 205 08 60  e-mail: econsulting@econsulting.pl

NIP PL: 534-2194-317   REGON: 017507792   KRS: 0000098514

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 732500 PLN