Skontaktuj się

Biuro główne

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
Telefon: +48 22 205 08 60
Email: validation@ecvalidation.com

Biuro we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
Telefon: +48 71 733 63 60
Email: validation@ecvalidation.com

Michał Timler – Validation Business Leader

Telefon: +48 791 766 940
Email: teamleader@ecvalidation.com

Dołącz do nas

Telefon: +48 790 726 460
Email: praca@econsulting.pl

Dane rejestracyjne spółki:

Siedziba główna: eConsulting Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Dane rejestracyjne: ul. Kochanowskiego 3, 05-802 Pruszków

Tel. +48 22 205 08 60  e-mail: econsulting@econsulting.pl

NIP PL: 534-2194-317   REGON: 017507792   KRS: 0000098514

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 732500 PLN