blog ecvalidation

Wszystkie artykuły

validation of computerized systems

Walidacja Systemów Skomputeryzowanych w Hurtowni Farmaceutycznej 

Współcześnie hurtownie farmaceutyczne coraz bardziej polegają na zaawansowanych systemach informatycznych do składowania, zarządzania i dystrybucji produktów leczniczych. Wprowadzenie technologii informatycznych w branży farmaceutycznej przyniosło wiele korzyści, ale jednocześnie narzuca odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i zgodności z regulacjami tych systemów.

process validation pharma

Walidacja procesów w hurtowni farmaceutycznej 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) jest nieodłącznym elementem łańcucha dostaw farmaceutycznych, to zestaw regulacji i wytycznych, które zapewniają odpowiednie standardy i bezpieczeństwo w procesie dystrybucji produktów leczniczych. Obejmuje ona wszelkie działania związane z transportem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych w taki sposób, by zachować ich jakość, skuteczność oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla pacjentów.

Zmieniony załącznik 1, EudraLex tom 4

Załącznik 1 „Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych” stanowi część EudraLex tom 4, który zawiera wytyczne dotyczące minimalnych środków kontroli wymaganych do ochrony sterylnych produktów leczniczych podczas wytwarzania. Wszyscy producenci dostarczający produkty lecznicze na rynek europejski muszą spełniać te wymagania, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego, pyłowego i pirogennego produktu końcowego.

MDR - Medical Device Regulation. Regulation of the EU- European Union on the clinical investigation and sale of medical devices for human use. Vector illustration on blue background

Biznes w czasach MDR. Wyjaśniamy w 12 krokach, jak przygotować firmę do nowych wymagań UE

Wymagania, jakie niesie ze sobą rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, stanowiły poważne wyzwanie dla wielu firm działających w branży wyrobów medycznych. Dostosowanie się do nowej rzeczywistości prawnej wymaga zaangażowania odpowiednich zasobów. Aby dać Państwu jaśniejszy obraz sytuacji, przygotowaliśmy krótki przewodnik po procesie przejściowym oparty na Rozporządzeniu UE.

data integrity the word or concept represented by wooden letter tiles

Integralność danych, czyli ład i bezpieczeństwo

Nowoczesne rozwiązania informatyczne i automatyzacja przemysłu, zmieniają świat i na wielu płaszczyznach przyczyniają się do dynamicznego rozwoju rozmaitych branż, w tym branży farmaceutycznej.