Zarządzanie Jakością Oprogramowania

Zarządzanie jakością oprogramowania

Korzystając z naszej wiedzy na temat CSV i setek zrealizowanych projektów, oferujemy usługi Software Quality Assurance (SQA) dla każdej branży, ilekroć system komputerowy ma kluczowe znaczenie dla wspieranych procesów biznesowych.

Software Quality Assurance koncentruje się na cyklu życia systemu i umożliwia wdrażanie, testowanie i konserwację systemu w kontrolowany sposób, minimalizując ryzyko błędów i awarii.

W ramach SQA wykonujemy:

Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej jakość oprogramowania (specyfikacje, procedury, instrukcje itp.)

Utrzymanie w celu zapewnienia, że wszelkie zmiany w systemie będą zgodne z procesami zapewniania jakości oprogramowania

Szkolenie na
temat podejścia SQA

Testowanie w celu sprawdzenia, czy system jest poprawnie skonfigurowany, czy procesy biznesowe są poprawnie odwzorowane w systemie, jak działają interfejsy itp.

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia