Kwalifikacja Urządzeń Laboratoryjnych

Kwalifikacja urządzeń laboratoryjnych

Poprawne działanie urządzeń laboratoryjnych jest kluczowe dla zapewnienia poprawnych wyników badań i analiz.

Zanim urządzenie laboratoryjne zostanie użyte do przeprowadzania metod analitycznych, musi zostać skwalifikowane. Poprzez kwalifikację urządzeń laboratoryjnych rozumie się zapewnienie, że urządzenia laboratoryjne oraz systemy wspomagające są zdolne do ciągłego i stabilnego działania w granicach wyspecyfikowanych granic i tolerancji.

Kwalifikację urządzeń laboratoryjnych prowadzimy w zakresie:

Cieplarek

Sterylizatorów

Dygestoriów

Nawiewów laminarnych

Komór stabilności

HPLC

Przykładowy projekt

Przedmiot

Nawiew laminarny
ze strefą czystości A w otoczeniu strefy B.

Zakres

Kwalifikacja swoim zakresem obejmowała następujące elementy:

Jako że było to urządzenie zastane, kwalifikacja DQ ograniczyła się do zweryfikowania, że zgodnie z dokumentację techniczną urządzenie jest w stanie spełniać podstawowe wymagania prawne.

Rezultat wdrożenia

Na etapie IQ zweryfikowano dostępną dokumentację techniczną oraz potwierdzono poprawność zainstalowania.

Kwalifikacja OQ i PQ została połączona w jeden etap, podczas którego przeprowadzono wszystkie pomiary dotyczące jakości powietrza, laminarności przepływu oraz przetestowano system sterowania i monitorowania.

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia