FAT / SAT

Factory Acceptance Tests

Factory Acceptance Tests (FAT) i
Site Acceptance Tests (SAT) są równie ważne jak testy wykonywane podczas procesu walidacji/kwalifikacji. Dobrze przeprowadzone i właściwie udokumentowane testy FAT i SAT mogą mieć wpływ na końcową walidację i wysiłki w zakresie kwalifikacji.

Asystujemy przy testach FAT / SAT, począwszy od przeglądu projektów technologicznych i technicznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami GxP, poprzez przygotowanie i przegląd Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS), aż do przygotowania i przeglądu dokumentacji FAT / SAT.

W razie potrzeby wykonujemy testy FAT / SAT w imieniu klienta.

Dowiedz się, w jaki sposób nasi eksperci ds. walidacji mogą udzielić Ci wsparcia